Eraclito

tu-po

“Tutto scorre”
(Eraclito)
✿⊱

Advertisements